Administratie

  1. Het verzorgen van de complete boekhouding
  • Verwerken van de inkoop- en verkoopfacturen, bankafschriften e.d. in een geautomatiseerd systeem
  • Tussentijdse inzichtelijke rapportages opstellen
  • Het samenstellen van debiteuren- en crediteurenoverzichten
  • Het opstellen van omzetbelastingaangiften

2. Controleren van de door u gevoerde boekhouding

Wanneer u zelf uw boekhouding bijhoudt, kan ik die periodiek controleren en indien gewenst voor u duidelijke tussentijdse rapportages opstellen.

Kunt u hulp gebruiken bij uw administratie?

Schuiven naar boven